Curs 2016-2017

INSCRIPCIONS

L'Ampa organitza activitats extraescolars per infants i pares, a més a més, demana totes les subvencions possibles per les activitats extraescolars que s'organitzen.

Podeu trobar i descarregar el full d'inscripció i graella aquí.


INFORMACIÓ

- 8 al 10 de juny: renovacions i canvis d’activitats (deixar a la bústia de l’AMPA o a l'Irene amb el comprovant bancari de l’import de la matrícula).

- 15 al 17 de juny: noves inscripcions (entregar graella amb totes les dades). De 16:45 a 18 h.

- 19 de juny: llistats dels admesos.


Les extraescolars s’inicien la setmana del 21 de setembre de 2015


NORMATIVA

- Tothom haurà d’abonar 9€ en concepte de matrícula i per cada activitat en el moment de renovar o fer la inscripció (en aquest número de compte ES65-2013-0326-48-0200152439 o en efectiu).

- L'activitat de piscina queda exempta dels 9€ de matrícula.

- Cap plaça esta confirmada fins els llistats definitius.

- Tenen preferència els alumnes que ja fan una activitat amb l’empresa organitzadora, en quant a la resta.

- Obligatori pagar el material escolar i la quota AMPA (revisions al setembre).

- Estar al corrent de tots els pagaments d’extraescolars.

- Per donar-se de baixa cal enviar un mail a l'AMPA abans del 15 del mes anterior.

- Per les activitats de rítmica i patinatge és obligatori comprar el mallot que indiqui la monitora. El preu és sobre uns 50 € i es canviarà cada 2 cursos.

- Per l’activitat de patinatge es recomana no comprar els patins al Decathlon. Millor fer-ho a una botiga de patinatge. En el preu de l’activitat no inclou els patins ni altres despeses que implica aquest esport. (Rodes tipus AXEL sobre uns 20 € el joc, fundes per entrenar uns 4 €, recomanem patins de bota dura a partir de 3er i les nenes que fan promoció, sobre els 130 €, frens cada vegada que es desgastin uns 5 € per fre).

- Formes de pagament:

o extraescolars esportives organitzades per CET10: rebut domiciliat i es cobra mensualment.

o Anglès, organitzat per MISH MASH: es paga trimestralment al número de compte que es facilitarà.

o Manualitats, organitzat per JumPing Clay: rebut domiciliat bimensualment.

o Guitarra, organitzat per l’Escola de Música Passatge: rebut domiciliat i es cobra bimensualment.

o Teatre: es cobrarà mensualment.

o Judo organitzat per Gimnàs Jawara es paga bimensualment. Domiciliat.

o Coral: es paga un cop al trimestre al despatx de l'Ampa.


Psicomotricitat: activitat educativa que, mitjançant el cos, les sensacions, els moviments i els jocs, aconsegueixen que l’infant estableixi una relació positiva amb ell mateix, els objectes, l’espai, el temps i els altres.

19,00€ AL MES


Ballem: inicia als infants en el coneixement del ritme i dels diferents tipus de balls. Durant aquest curs es realitzaran dues trobades amb un vestuari acordat.

12,50€ AL MES


Iniciació esportiva: inicia als infants en el coneixement i la pràctica dels diferents esports que es fan a l’escola i millora la condició física de forma genèrica.

19,00€ AL MES


Funky: activitat en la que es creen i treballen diferents coreografies al ritme de la música. Durant aquest curs es realitzaran dues trobades amb un vestuari acordat.

19,00€ AL MES


Patinatge: modalitat artística que implica que els participants disposin d’uns patins (de bota i 4 rodes). Durant aquest curs es realitzaran dues trobades amb un maiot acordat.

19,00€ AL MES


Gimnàstica rítmica: activitat derivada de la dansa clàssica on el treball de la flexibilitat es de gran importància. Durant aquest curs es realitzaran dues trobades amb un mallot acordat.

19,00€ AL MES


Futbol sala iniciació: esport col·lectiu d’oposició i cooperació on es desenvolupen diferents habilitats tècniques i tàctiques. Tots els participants juguen, a partir de gener, una lliga interna d’un partit al mes.

21,00€ AL MES


Futbol Sala competició: a partir de 3er els infants s’inicien en la competició amb l’objectiu de motivar l’auto superació i el treball en equip. Això implica realitzar partits setmanalment.

28,50€ AL MES


Bàsquet: esport col·lectiu d’oposició i cooperació on es desenvolupen diferents habilitats tècniques i tàctiques. Tots els participants juguen, a partir de gener, una lliga interna d’un partit al mes.

21,00€ AL MES


Anglès: Es farà 1h a la setmana. Grups per nivell. L’objectiu comú és aprendre l’anglès de forma natural i lúdica mitjançant diferents recursos depenent l’edat (contes, cançons, jocs, vídeos i àudio. Pels més grans afegim jocs de rol i presentacions orals).

28,00€ AL MES


Mum and me: activitat destinada als alumnes de P3. Activitat en anglès per la família. Adults i nens comparteixen un moment únic creant un llaç d’unió mitjançant, cançons, ritmes, expressió corporal, contes i manualitats.

28,00€ AL MES


Manualitats: Activitat realitzada una hora a la setmana per treballar amb una mena de plastilina (jümPing Clay) per desenvolupar la psicomotricitat fina i la creativitat i imaginació fent tota mena de manualitats.

25,00€ AL MES


Piscina: Es realitza al complex esportiu Bac de Roda. 1 hora a la setmana a escollir dijous o divendres, de 18:00h a 19:00h.

59,40€ AL TRIMESTRE


Guitarra: Activitat on es treballa de forma grupal la iniciació a la guitarra i on la veu cantada estarà present en tot moment. Cada alumne haurà de portar la seva guitarra per a participar a la classe i es treballaran aspectes tècnics i musicals que li permetran realitzar una sensibilització a la música a través de la guitarra. Mínim de 8 nens i màx. 12 per classe

25,00€ AL MES


Teatre: activitat on es treballa l’expressió corporal, tècnica vocal i consciència de l’espai escènic per tal de poder representar una obra teatral a final de curs.

23,50€ AL MES x 10 mesos


Judo: Esport de defensa on es treballen claus i disciplina. A partir de 1er. 

10,00€ AL MES


Coral: Un primer grup estaria destinat a P4, P5, 1r i 2n. I el segon grup des de 3r fins a 6è.

Amb el primer grup (petits) l’activitat estarà dirigida a cantar jugant i a jugar cantant.

Pel que fa al segon grup (mitjans) la idea és cantar, ballar, tocar algun instrument en funció de les idees i expectatives d’aquells que formin aquest grup.

40€ AL TRIMETRE