L'AMPA es una associació que pretén facilitar el contacte entre els pares dels alumnes i l'escola, tant amb els tutors dels alumnes com amb la direcció i la resta de professorat del centre i col·laborar amb l'escola en totes les seves activitats.
Les funcions principals de l'AMPA són:
  • Seguiment de l'educació conjuntament amb el claustre de professors.
  • Suport econòmic al centre i gestió de les quotes de material comú.
  • Informació, canalització i seguiment de les inquietuds dels associats.
  • Organitzar activitats extraescolars i celebracions pels alumnes i pares
  
 
OBJECTIUS CURS 2016 - 2017


Per a aquest curs, la junta de l’AMPA es planteja diversos objectius. El primer és continuar amb totes les tasques i serveis que es feien fins ara, donant prioritat al impuls del paper de les famílies delegades.

Un altre objectiu és la implicació de més famílies en la vida de l’AMPA i de l’escola; per a aconseguir-ho es continuarà fomentant les diverses comissions de treball, la comunicació amb les famílies, les assemblees,...

Junta de l’AMPA