L'AMPA es una associació que pretén facilitar el contacte entre els pares dels alumnes i l'escola, tant amb els tutors dels alumnes com amb la direcció i la resta de professorat del centre i col·laborar amb l'escola en totes les seves activitats.
Les funcions principals de l'AMPA són:
  • Seguiment de l'educació conjuntament amb el claustre de professors.
  • Suport econòmic al centre i gestió de les quotes de material comú.
  • Informació, canalització i seguiment de les inquietuds dels associats.
  • Organitzar activitats extraescolars i celebracions pels alumnes i pares
  
 
OBJECTIUS CURS 2017 - 2018


Per a aquest curs, la junta de l’AMPA tornem amb ganes. Després de mig any de mandat aquest és el de confirmació d'objectius. El projecte MOU-TE Balmanya està sent un èxit i acabarà l'any amb força. Ja estem preparant el nou projecte.

Continuem buscant la complicitat i col·laboració de com més families millor, volem arribar a tothom i que tothom participi.

Junta de l’AMPA