CURS 2014 - 2015

QUÈ HAIG DE FER PER ACONSEGUIR ELS LLIBRES?

Si el teu fill o filla farà P3, P4, P5, 1r o 2n, hauràs de comprar els llibres que s’indicaran a cada curs. Aquest any no es vendran els llibres a l’escola, sinó que es podran comprar a:

 Llibreria BOLIBLOC

(C/Sant Quintí, davant l’institut Moisès Broggi) 

-Allà us faran el carnet d’AMPA i un descompte del 12% de llibres de text, 10% en material de papereria i 5% en la resta de llibres presentant el justificant d’ingrés de la quota d’AMPA. En els llibres d'educació infantil només es pot fer un descompte del 5%.

S’haurà de fer una reserva prèvia a la llibreria.-

 

Si el teu fill o filla farà 3r, 4t , 5è o 6è el curs 2014/15 hauràs de domiciliar o pagar al compte corrent de l’AMPA a CATALUNYACAIXA  

ES65-2013-0326-48-0200152439 l’aportació per a llibres de socialització  i portar el justificant de pagament.


 PER QUÈ CAL SOCIALITZAR ELS LLIBRES?

- Estalviem diners.

- Té valors educatius.

- Potencia una dimensió ecològica, sostenible, solidària,..

-Si vols saber més sobre els motius de la socialització de llibres, clicka aquí.


D’ON SURTEN ELS DINERS PER COMPRAR ELS LLIBRES?

- Les famílies, deixant els llibres actuals a l’escola per als alumnes del curs vinent

- Les famílies, fent una aportació de 45 euros/alumne per al fons de llibre socialitzat.


QUÈ INCLOURÀ AQUESTA APORTACIÓ ECONÒMICA?

- Els llibres de text i quaderns d’exercicis.

- Els llibres de lectura i altres possibles materials pedagògics.

- L’agenda escolar.

    **(no inclou els auriculars, el llapis de memòria ni la flauta, en el cas que sigui necessari)

 

COM ES CONCRETA I ES CONTROLA L’ÚS DEL MATERIAL?

1r pas: Tot l’alumnat dels actuals 3r, 4t, 5è i 6è deixa els llibres per a que es facin servir el curs  vinent.

2n pas: Mestres recompten els llibres per tal de comprar tots els que calgui.

3r pas: Les famílies paguen la quota anual de 45 euros per alumne, ja sigui per transferència bancària o domiciliant-lo al compte de l’AMPA.

4t pas: A principi de curs s’assigna un paquet de llibres a cada alumne, que hauran d’estar cuidats millor que si fossin de propietat. L’alumne i la seva família es fan responsables de tenir cura d’aquells llibres. 

5è pas: Durant el curs, els/les mestres fan el seguiment dels llibres i a final de curs una comissió de famílies de cada nivell farà la revisió última dels llibres, que quedaran guardats a l’escola. Perdre’ls o maltractar-los suposarà que la família haurà d’abonar el cost d’aquell llibre depenent si és de primer, segon o tercer ús.

                                                                **************************************************************************************************************************


CURS 2013 -2014

Durant aquest curs s’ha parlat del tema dels llibres de text al claustre de mestres i a l’assemblea d’AMPA. El resultat ha estat compartit al Consell Escolar i s’ha decidit que aquest any es vol donar un pas molt important: socialitzar els llibres de 3r a 6è.

LLAVORS, QUÈ HAIG DE FER PER ACONSEGUIR ELS LLIBRES?

- Si el teu fill o filla farà P3, P4, P5, 1r o 2n, hauràs de comprar els llibres que s’indicaran a cada curs. Aquest any no es vendran els llibres a l’escola, sinó que es podran comprar a:

 Llibreria BOLIBLOC

(C/Sant Quintí, davant l’institut Moisès Broggi) 

-Allà us faran el carnet d’AMPA i un descompte del 12% de llibres de text, 10% en material de papereria i 5% en la resta de llibres presentant el justificant d’ingrés de la quota d’AMPA. En els llibres d'educació infantil només es pot fer un descompte del 5%.

S’haurà de fer una reserva prèvia a la llibreria.-

 

- Si el teu fill o filla farà 3r, 4t , 5è o 6è el curs 2013/14 hauràs de domiciliar o pagar al compte corrent de l’AMPA a CATALUNYACAIXA nº 2013 0326 48 0200152439 l’aportació per a llibres de socialització, abans del 5 de setembre, i portar el justificant de pagament el primer dia de curs.  

QUÈ VOL DIR SOCIALITZAR?

- Que els llibres ja no són d’un alumne, sinó de tots. El llibre és de l’escola.

- L’alumne fa servir el mateix llibre tot l’any, i s’aprofita durant tres o quatre cursos.

- Ja no cal comprar els llibres, sinó que cal fer un aportació econòmica, generant una bossa comuna, per anar renovant els llibres quan estiguin en mal estat.

PER QUÈ CAL SOCIALITZAR ELS LLIBRES?

- Estalviem diners.

- Té valors educatius.

- Potencia una dimensió ecològica, sostenible, solidària,...

-Si vols saber més sobre els motius de la socialització de llibres, clicka aquí.

D’ON SURTEN ELS DINERS PER COMPRAR ELS LLIBRES AMB ELS QUALS COMENÇAR EL PROJECTE?

- El Departament d’Educació de la Generalitat: 3000 euros

- L’AMPA: 2500 euros

- Les famílies, deixant els llibres actuals a l’escola per als alumnes del curs vinent

- Les famílies, fent una aportació de 35 euros/alumne per al fons de llibre socialitzat.

QUÈ INCLOURÀ AQUESTA APORTACIÓ ECONÒMICA?

- Els llibres de text i quaderns d’exercicis.

- Els llibres de lectura i altres possibles materials pedagògics.

- L’agenda escolar per als socis d’AMPA (Els no socis de l’AMPA hauran de comprar pel seu compte l’agenda amb les característiques que s’indiquin a principi de curs). 

(no inclou els auriculars, el llapis de memòria ni la flauta, en el cas que sigui necessari)

 

COM ES CONCRETA I ES CONTROLA L’ÚS DEL MATERIAL?

1r pas: Tot l’alumnat dels actuals 3r, 4t, 5è i 6è deixa els llibres per a que es facin servir el curs  vinent.

2n pas: Mestres recompten els llibres per tal de comprar tots els que calgui.

3r pas: Les famílies paguen la quota anual de 35 euros per alumne, ja sigui per transferència bancària o domiciliant-lo al compte de l’AMPA.

4t pas: A principi de curs s’assigna un paquet de llibres a cada alumne, que hauran d’estar cuidats millor que si fossin de propietat. L’alumne i la seva família es fan responsables de tenir cura d’aquells llibres. El divendres 20 de setembre a les 16:30 les famílies de cada nivell folraran els llibres.

5è pas: Durant el curs, els/les mestres fan el seguiment dels llibres i a final de curs una comissió de famílies de cada nivell farà la revisió última dels llibres, que quedaran guardats a l’escola. Perdre’ls o maltractar-los suposarà que la família haurà d’abonar el cost d’aquell llibre depenent si és de primer, segon o tercer ús.

 

CURS 2013-2014

Us recordem que la quota de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola Antoni Balmanya per al curs 2013-2014 ha estat establerta segons acord de l'Assemblea General en 40 € per família.

Aquest import s'ha d'ingressar al compte de CAIXA CATALUNYA nº 2013 0326 48 0200152439, especificant ben clar el nom de la família i el curs.

Pagant aquesta quota gaudiu dels màxims descomptes en els llibres de text, l' agenda escolar, així com el millor preu en les entrades de la festa de Carnestoltes i també us dóna dret a participar en totes les activitats extraescolars organitzades per l'AMPA.

Llistat de llibres curs veure a la web del cole :http://www.xtec.cat/centres/a8043103/