CURS 2017 - 2018

QUÈ HAIG DE FER PER ACONSEGUIR ELS LLIBRES?

Si el teu fill o filla farà P3, P4, P5, 1r o 2n, hauràs de comprar els llibres que s’indicaran a cada curs. Aquest any no es vendran els llibres a l’escola, sinó que es podran comprar a:

 Llibreria BOLIBLOC

(C/Sant Quintí, davant l’institut Moisès Broggi) 

-Allà us faran el carnet d’AMPA i un descompte del 12% de llibres de text, 10% en material de papereria i 5% en la resta de llibres presentant el justificant d’ingrés de la quota d’AMPA. En els llibres d'educació infantil només es pot fer un descompte del 5%.

S’haurà de fer una reserva prèvia a la llibreria.-

 

Si el teu fill o filla farà 3r, 4t , 5è o 6è hauràs de domiciliar o pagar al compte corrent de l’AMPA a BBVA  

ES55-0182-5825-4902-0008-7560 l’aportació per a llibres de socialització  i portar el justificant de pagament. Aleshores podràs participar en les jornades de correcció i comprovació de llibres que organitza la comissió al càrrec, l'any passat va ser un èxit, moltes gràcies a tots.


 PER QUÈ CAL SOCIALITZAR ELS LLIBRES?

- Estalviem diners.

- Té valors educatius.

- Potencia una dimensió ecològica, sostenible, solidària,..

-Si vols saber més sobre els motius de la socialització de llibres, clicka aquí.


D’ON SURTEN ELS DINERS PER COMPRAR ELS LLIBRES?

- Les famílies, deixant els llibres actuals a l’escola per als alumnes del curs vinent

- Les famílies, fent una aportació de 65 euros/alumne per al fons de llibre socialitzat.


QUÈ INCLOURÀ AQUESTA APORTACIÓ ECONÒMICA?

- Els llibres de text i quaderns d’exercicis.

- Els llibres de lectura i altres possibles materials pedagògics.

- L’agenda escolar.

    **(no inclou els auriculars, el llapis de memòria ni la flauta, en el cas que sigui necessari)

 

COM ES CONCRETA I ES CONTROLA L’ÚS DEL MATERIAL?

1r pas: Tot l’alumnat dels actuals 3r, 4t, 5è i 6è deixa els llibres per a que es facin servir el curs  vinent.

2n pas: Mestres recompten els llibres per tal de comprar tots els que calgui.

3r pas: Les famílies paguen la quota anual de 65 euros per alumne, ja sigui per transferència bancària o domiciliant-lo al compte de l’AMPA.

4t pas: A principi de curs s’assigna un paquet de llibres a cada alumne, que hauran d’estar cuidats millor que si fossin de propietat. L’alumne i la seva família es fan responsables de tenir cura d’aquells llibres. 

5è pas: Durant el curs, els/les mestres fan el seguiment dels llibres i a final de curs una comissió de famílies de cada nivell farà la revisió última dels llibres, que quedaran guardats a l’escola. Perdre’ls o maltractar-los suposarà que la família haurà d’abonar el cost d’aquell llibre depenent si és de primer, segon o tercer ús.