Durant les festes de Nadal, el mes de juliol i setembre l’AMPA organitza un casal on els nens i nenes poden jugar i fer activitat fins a les 5pm.

CURS  2014-2015

Actualment l’empresa contractada per aquests serveis és CET 10.

Més informació: http://fundaciocet10.org/cat/estiu-2015-antoni-balmanya/