Són socis de l’AMPA el 95% de les famílies de l’escola.
El màxim òrgan de representació és l’assemblea on tothom hi pot participar.
En el dia a dia, és la junta directiva qui fixa els objectius i pren les decisions encomanades pels associats. Actualment la junta està formada per:

CURS  2016-2017

PRESIDENT:
R
aul Peix
VICEPRESIDENTA: Marta Alsina
SECRETÀRIA: Cristina Macias
TRESORERA: Noemí Morilla
VOCALS: Laia Mirabet, Míriam Banús, Esther Viñals, Mariví Robledo, Judith Mani, Carlos Ákvaro, Sílvia Obejas, Inés Prieto i Marta Pertegàs.