Els fulls que reparteix l'escola en el moment de la matriculació ja inclouen els fulls de subscripció, també els podeu trobar aquí:
 

El número de compte de l'Ampa a Catalunya Banc és: ES65-2013-0326-48-0200152439. En aquest compte s'ingresa la quota Ampa, el material escolar i la quota de llibre socialitzat. Les sortides es paguen al compte  que l' Escola té obert a Catalunya Banc.