Pel fet de ser associats es pot gaudir dels següents serveis:

  • Descomptes en els llibres de text
  • Fer ús de l’acollida matinal
  • Participar en les activitats extra escolars orientades tant a adults com a infants
  • Descompte a les festes

i el més important, prendre part en les decisions de l’AMPA per a millorar l’estada dels vostres fills/es a l’escola.