Durant el curs s’escriuen amb la col•laboració de tota la comunitat educativa una revista per trimestre i una altra extraordinària per sant Jordi.

La comissió de revista organitza, edita i pública tres  tirades de al voltant de 350 exemplars cadascuna.
Aqui teniu exemples de l'any de la castanya ;-)

El Butlletí nº 44 Març 2011

El Butlletí nº 46 Juny 2011